DİYABETLİ HASTADA AĞIZ SAĞLIĞI ETKİLENİR Mİ?

Diyabetik hastalarda ağız-diş
komplikasyonlarına sıklıkla rastlanır. Diş
hekimi, muayene sırasında diyabetin ağız

bulgularını değerlendirerek erken tanıya
yardımcı olabilir
Sağlıklı bir hayat için ağız-diş sağlığının önemi büyüktür. Ağız-diş sağlığının
korunmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında hastayı bilgilendirmenin önemli
role sahip olduğu daima hatırlanmalıdır.
Diş hekimi, muayene sırasında diyabetin ağız bulgularını ve neden olduğu yan
etkileri değerlendirerek erken tanıya yardımcı olabilir. Gerek koruyucu
önlemler, gerekse ağız-diş tedavileri ve izlem süreçleri içerisindeki
yaklaşımlar, ağız-diş sağlığının korunmasının yanı sıra diyabetin metabolik
kontrolünü de kolaylaştırır.