İmplant yaptırarak yan dişlerimi de koruyorum yaşasın…

İmplant, diğer dişlere müdahele edilmeden yapılan, normale en yakın
çiğneme sağlayan yöntemdir. Eğer ağızdaki boşluklar doldurulup
implant yapılmazsa, çene yapısında ciddi bozulmalar olur
İmplant; halk diliyle çivi dediğimiz, eksik olan dişlerin yerine çene içerisine
yerleştirilen yapay bir diş köküdür. Biyolojik olarak insan vücuduna en uyumlu
element titanyumdur. İmplantlar çoğunlukla titanyumdan yapılmakta olup, çene
kemiğine kaynama oranı oldukça yüksektir. İmplantlar günümüzde yoğun olarak
kullanılır. Tek diş eksikliklerinden total dişsizlik hastalarına kadar çok geniş bir
kitleye hitap eder. Üstelik diğer dişlerinize hiç müdahale edilmeden yapılır.
İmplantlar sayesinde normale en yakın çiğneme hissine sahip olabilirsiniz. Tabii
implantın kalitesi ve markası büyük önem taşır.